fbpx

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS.VN) Mua vào | Giá mục tiêu 22.800đ/cp

Năm 2020 – Dự án lớn nhưng tiến độ không chắc chắn

Điểm nhấn chính:   ·         Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu của cổ phiếu PVS xuống 22.800đ từ 25.500đ do tốc độ triển khai các dự án không chắc chắn trong năm 2020. Giá mục tiêu hiện cao hơn 29,7% so với thị giá.   Triển vọng dự án trong ngắn, trung hạn khả quan nhờ lượng công việc từ năm 2019 chuyển sang khá lớn.   Tuy nhiên tranh chấp địa chính trị trên Biển Đông có lẽ sẽ khiến một số dự án chủ chốt chậm triển khai.   HSC duy trì dự báo cho năm 2019 với doanh thu thuần đạt 17.569 tỷ đồng (tăng trưởng 19,8%) và LNST của công ty mẹ đạt 1.031 tỷ đồng (tăng trưởng 0,8%).   Cho năm 2020, chúng tôi dự báo LNST của công ty mẹ đạt 1.108 tỷ đồng, tăng trưởng 7,4%.   Chúng tôi điều chỉnh tăng đánh giá cho cổ phiếu PVS từ Tăng tỷ trọng lên Mua vào với tiềm năng tăng giá là 29,7%.

Full report: https://hscresearch.awsapps.com/workdocs/index.html#/share/document/5528e68dd1af41ff58b69477edd8c63d12293cf6857e3cc4b3817b7188ab7043

Chia sẽ với mọi người