fbpx

Review thị trường giao dịch phiên 17/12/2019.

Như Trâm đã chia sẻ trong link bên dưới ( phút thứ 13:18 ) lực bán ở 965-970 đáng quan ngại. Thị trường tiếp tục giảm khi chạm quanh 970.
🔺VN-Index: hỗ trợ gần nhất 945-950.
🔺VN30: hỗ trợ gần nhất: 860-863.
🍀Cơ sở chưa mở vị thế BUY-IN cho HOSE, tuy nhiên, có sự dịch chuyển dòng tiền sang sàn HNX, khi HNX duy trì đc hỗ trợ quanh 102.x.
🔜HĐ VN30F1912: phe SHORT chiếm ưu thế.
❌Lưu ý: Thứ 5 – 19/12 đáo hạn.
☀️https://www.youtube.com/watch?v=mZGxGTTAVoQ&t=899s
♻️♻️♻️♻️♻️
👌🏻Một số cổ phiếu hút tiền, “làm như” việc giảm của chỉ số ko liên quan tới các bạn ấy vậy. 8* 8* 8* 8* 8*
(attached images)

http://images1.cafef.vn/download/301219/cti-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-viec-co-cau-lai-danh-muc-dau-tu-va-mua-lai-co-phieu-dang-luu-hanh.pdf

Chia sẽ với mọi người