fbpx

HƯỚNG DẪN XEM SỔ LỆNH, SỬA LỆNH VÀ HỦY LỆNH

1. Xem sổ lệnh trên HSC Trade:

Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Sổ lệnh để xem lại các lệnh đã đặt. Phần Sổ lệnh hiển thị các lệnh đã khớp, chưa khớp và đã hủy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sửa lệnh trên HSC Trade:

Đối với các lện chưa khớp, khách hàng có thể thực hiện sửa lệnh bằng cách nhấn vào biểu tượng sửa lệnh

Khách hàng nhập lại giá muốn đặt, sau đó nhấn vào nút thực hiện để sửa lệnh và chọn Xác nhận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi lệnh được sửa, hệ thống sẽ bảo sửa lệnh thành công.

3. Hủy lệnh trên HSC Trade:

Khách hàng chọn biểu tượng hủy lệnh để hủy lệnh đã đặt, sau đó nhấn Đồng ý để xác nhận hủy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống HSC Trade sẽ hiện ra thông báo sau khi khách hàng thực hiện hủy lệnh thành công.

 

Trích dẫn nội dung và video: online.hsc.com.vn

Chia sẽ với mọi người