fbpx

HƯỚNG DẪN SỬA LỆNH VÀ HỦY LỆNH TRÊN HSC ITRADE

1.Sửa lệnh:

Bước 1: Để xem các lệnh chứng khoán đã đặt trên HSC iTrade, khách hàng vào mục Sổ lệnh trên màn hình giao diện mặc định. Ở các giao diện khác, khách hàng vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Sổ lệnh để hiển thị các lệnh đã đặt.

Bước 2: Tại đây để sửa lệnh, khách hàng chọn lệnh cần sửa, sau đó nhấn vào nút sửa lệnh.

 

 

 

 

 


Bước 3:
Tại cửa sổ sửa lệnh, khách hàng tiến hành nhập giá mới/ khối lượng mới (nếu hệ thống cho phép). Khách hành có thể dùng phím +/- để tăng hay giảm giá/ khối lượng, sau đó nhấn Xác nhận để sửa lệnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bước 4:
Màn hình xác nhận sửa được hiển thị. Nhấn để hoàn tất.

2. Hủy lệnh:

Bước 1: Để thực hiện hủy lệnh, khách hàng chọn lệnh muốn hủy, sau đó nhấn vào Hủy Lệnh trong Sổ Lệnh.

 

 

 

 

 


Bước 2:
Màn hình Hủy hiển thị. Nhấn Xác nhận để tiếp tục.

 

 

 

 

 

 

 


Bước 3: 
Màn hình cảnh báo Hủy hiển thị. Nhấn nút để hoàn tất.

 

 

 

 

Trích dẫn nội dung và video: online.hsc.com.vn

Chia sẽ với mọi người