fbpx

__________________________________

Thanh khoản TB 20 phiên:

PE:
6.0
PB:
1.1
BVPS:
32,000
EV/EBITDA:
12.1
CEPS:
9,780
BVPS:
32,020
NCAVPS:
2,980
Price:
35,220

1. SNAPSHOT - ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG

2. PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI CHÍNH

3. PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG & SỨC MẠNH TÀI CHÍNH

5. ĐỊNH GIÁ

 
 
 
 
 
STT MCK Sàn Phân loại theo Mktcap Mktcap (Tỷ đồng) M-Score 2018 F-Score 2018 ĐỊNH GIÁ HIỆU QUẢ CƠ CẤU NỢ VAY MARGIN Tăng trưởng YOY
PE PB PS EV EBITDA ROE ROIC ROA CCC Nợ dài hạn/ VCSH Tổng nợ/ VCSH GPM 2018 NPM 2018 Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNG Tăng trưởng LNST