fbpx

Bản Tin Hợp Đồng Tương Lai (07/06/2019)

Bản-tin-Future-07.06

Tóm tắt diễn biến thị trường:

  • Phiên nay điểm số thị trường phái sinh tăng mạnh kéo dài đến lúc đóng cửa. NĐT đã chủ động mở vị thế Long như chúng tôi khuyến nghị ngày hôm qua có thể chốt lời đóng vị thế tại vùng 873 điểm, khép lại 1 ngày thành công cho phe Long.

Khuyến nghị:

  • Các chỉ báo ngắn hạn 1H bắt đầu lên cao vào vùng quá mua. NĐT không nên mở vị thế Long đuổi theo thị trường nữa mà chỉ canh chốt lời cho ai còn giữ khi thị trường tiệm cận vùng kháng cự 877 điểm. Nếu không qua được điểm này NĐT mở vị thế Short tại vùng 876 điểm và chốt lãi tại vùng 866 điểm.

Chia sẽ với mọi người